مجموعه دندانپزشکی آرتمان درمان2020-02-05T17:52:34+03:30

A      R     T     M     A     N           D     A     R     M     A     N

A      R     T     M     A     N           D     A     R     M     A     N

مجموعه دندانپزشکی آرتمان درمان
هنر و دانش در خدمت زیبایی طبیعی و سلامتی همیشگی        

 دیدگاه سلامت‌محور به‌جای بیماری‌محور
ما بر سلامت دائمی شما تأکید و تمرکز داریم.
رویکرد آموزشی و پیشگیرانه
تا پایان عمر از درمان بی‌نیاز شوید. دندانپزشکی در درمان درد و پوسیدگی دندان خلاصه نمی‌شود.
درمان با نگرش و روش محافظه‌کارانه
بهترین دندان، دندان‌های خود شماست. با رویکرد محافظه‌کارانه،
احتمال گزند را از دندان‌های شما دور می‌کنیم چون به دندان طبیعی شما متعهد هستیم.
درمان با منش هنرمندانه
به زیبایی طبیعی شما، جلوۀ چشم‌نوازتری می‌بخشیم

 دیدگاه سلامت‌محور به‌جای بیماری‌محور
ما بر سلامت دائمی شما تأکید و تمرکز داریم.
رویکرد آموزشی و پیشگیرانه

تا پایان عمر از درمان بی‌نیاز شوید.
دندانپزشکی در درمان درد و پوسیدگی دندان خلاصه نمی‌شود.
درمان با نگرش و روش محافظه‌کارانه

بهترین دندان، دندان‌های خود شماست.
با رویکرد محافظه‌کارانه،

احتمال گزند را از دندان‌های شما دور می‌کنیم
چون به دندان طبیعی شما متعهد هستیم.
درمان با منش هنرمندانه
به زیبایی طبیعی شما، جلوۀ چشم‌نوازتری می‌بخشیم

    دندانپزشکی پیشگیرانه

در دندانپزشکی پیشگیری هدف آن است که با آموزش نکاتی ساده در راستای
برقراری سلامتی، ‌از دچار شدن افراد به بیماری های دهان و دندان و تحمل درد
و هزینه ی آن جلوگیری کرد.درواقع رویکرد دندانپزشکی پیشگیری بیش از آنچه
درمانی باشد، آموزشی است.           Read more

    دندانپزشکی محافظه کارانه

در دندانپزشکی محافظه کارانه قصد آن است که نه تنها بتوان از مینا، عاج و پالپ
( اعصاب و عروق ) دندان ها سخت گیرانه محافظت کرد، بلکه بتوان حتی دندان
هایی را که به علل مختلف پیش آگهی خوبی برای ماندگاری طولانی مدت ندارند
را نیز تا زمانی که کارآیی قابل قبولی ارائه می دهند، حفظ نمود.  Read more 

    دندانپزشکی پیشگیرانه

در دندانپزشکی پیشگیری هدف آن است که با آموزش نکاتی ساده
در راستای برقراری سلامتی، ‌از دچار شدن افراد به بیماری های دهان
و دندان و تحمل درد و هزینه ی آن جلوگیری کرد.درواقع رویکرد
دندانپزشکی پیشگیری بیش از آنچه درمانی باشد، آموزشی است.

                                                          Read more

    دندانپزشکی محافظه کارانه

در دندانپزشکی محافظه کارانه قصد آن است که نه تنها بتوان از مینا،
عاج و پالپ ( اعصاب و عروق ) دندان ها سخت گیرانه محافظت کرد،
بلکه بتوان حتی دندان هایی را که به علل مختلف پیش آگهی خوبی
برای ماندگاری طولانی مدت ندارند را نیز تا زمانی که کارآیی قابل
قبولی ارائه می دهند، حفظ نمود.                 
Read more 

    دندانپزشکی پیشگیرانه

در دندانپزشکی پیشگیری هدف آن است که با آموزش نکاتی ساده
در راستای برقراری سلامتی، ‌از دچار شدن افراد به بیماری های دهان
و دندان و تحمل درد و هزینه ی آن جلوگیری کرد.درواقع رویکرد
دندانپزشکی پیشگیری، بیش از آنچه درمانی باشد، آموزشی است.

                                                          Read more

    دندانپزشکی محافظه کارانه

در دندانپزشکی محافظه کارانه قصد آن است که نه تنها بتوان از مینا،
عاج و پالپ ( اعصاب و عروق ) دندان ها سخت گیرانه محافظت کرد،
بلکه بتوان حتی دندان هایی را که به علل مختلف پیش آگهی خوبی
برای ماندگاری طولانی مدت ندارند را نیز تا زمانی که کارآیی قابل
قبولی ارائه می دهند، حفظ نمود.                 
Read more 

خدمات ترمیمی و زیبایی

خدمات ترمیمی و زیبایی

خدمات ترمیمی و زیبایی

                          کلینیک پیشگیری 

         کلینیک پیشگیری 

جایگزینی طبیعی برای بازگرداندن زیبایی لبخند شما ایمپلنت‌های دندان یکی از قابل
اطمینان‌ترین روش‌های جایگزین کردن دندان هستند. در حال حاضر بیش از ۴۰ نوع
ایمپلنت دندان در دسترس است.

از آنجا که موفقیت درمان ایمپلنت دندان تا حد زیادی به استخوانی که ایمپلنت در آن
قرار می‌گیرد بستگی دارد،در برخی موارد لازم است پیوند استخوان قبل از جایگزینی
ایمپلنت انجام شود.
                                                                                     Read more                         

جایگزینی طبیعی برای بازگرداندن زیبایی
لبخند شما ایمپلنت‌های دندان یکی از
قابل اطمینان‌ترین روش‌های جایگزین
کردن دندان هستند. در حال حاضر
بیش از ۴۰ نوع ایمپلنت دندان در
دسترس است.
از آنجا که موفقیت
درمان ایمپلنت دندان تا حد زیادی به
استخوانی که ایمپلنت در آن
قرار
می‌گیرد بستگی دارد، در برخی موارد
لازم است پیوند استخوان قبل از جایگزینی

ایمپلنت انجام شود.
          Read more